Czym jest Action Learning?

Teoria:

A praktycznie używany jest do:

 • dostarczania innowacyjnych rozwiązań,
 • treningu umiejętności liderskich,
 • podnoszenia skuteczności zespołów,
 • wdrażania kompetencji uczonych na warsztatach,
 • budowania kultury pracy opartej o ciągłe zwiększanie jej jakości
 • poprawienia komunikacji w organizacjach

Action Learning odwraca pracę zespołową o 180 stopni – niweluje dygresje, sprowadza pracę grupy do konkretu, prowokuje do kreatywności, poszerza perspektywy, a także umożliwia ćwiczenie wszystkich możliwych umiejętności przywódczych i interpersonalnych.


W centrum Action Learning znajduje się proces zadawania pytań, który rozwija myślenie krytyczne i systemowe oraz wzajemny szacunek wśród pracowników wszystkich szczebli.

Metoda Action Learning używana jest do pracy nad wyzwaniami wszelakich rozmiarów. Jest szczególnie efektywna w przypadku złożonych problemów, na pierwszy rzut oka nierozwiązywalnych. Dzięki prostym regułom podnosi normy zespołowe, jakość współpracy, kreatywność i odwagę do działania w sytuacjach tego wymagających.

Co sprawia, że Action Learning jest skuteczny?

 • Pracuje na rzeczywistych problemach i wyzwaniach. 
 • Uczy przez doświadczenie i działanie, a nie przez ćwiczenia, teorie czy studia przypadków.
 • Wymaga analizy sytuacji i zdefiniowania sedna problemu, leżącego oupodnóża widocznych objawów, przed określeniem celów i rozwiązań. 
 • Dociera do tego, co naprawdę może pogrążyć firmę lub zespół, a nie tylko do tego, co widać nad powierzchnią wody.
 • Działania są podejmowane po każdej sesji.
 • Wymaga zadawania pytań przed formułowaniem odpowiedzi.
 • Kładzie nacisk na aktywne i uważne słuchanie. Sprowadza pracę zespołu do maksymalnego konkretu.
 • Obecność wyszkolonego coacha zapewnia ciągłe uczenie się i wzrost jakości pracy.

Czym Action Learning się wyróżnia?

 1. Uczenie się jest tak samo ważne jak dostarczanie rozwiązań. Większość innych metod rozwiązywania problemów i rozwoju (np. szkolenia) skupia się tylko na jednym z tych elementów. 
 2. Klasyczne metody, jak np. burza mózgów, bazują na dostarczaniu pomysłów- odpowiedzi na podany problem. W Action Learning najpierw padają pytania, dochodzące do sedna problemu, a dopiero później następuje generowanie przełomowych rozwiązań. To jedyny proces posługujący się zasadą: wszystkie stwierdzenia mogą być formułowane wyłącznie w odpowiedzi na pytania.
 3. Każdy z członków zespołu podejmuje realne działania między spotkaniami nie opracowuje tylko pomysłów i rekomendacji. Każdy bierze na siebie odpowiedzialność wdrożenia zmiany, z której później może się uczyć. 
 4. Coach Action Learning czuwa przede wszystkim nad uczeniem się, czyli zwiększaniem jakości pracy zespołu. Nie zadaje pytań odnośnie problemu, nie podpowiada zespołowi, aby ten sam uczył się decydować o sposobach wzrostu swojej efektywności.
 5. Action Learning zachęca do używania innych metod i narzędzi w tym samym czasie. Nie wymaga rezygnacji z tego, co zespół już zna, a raczej stanowi katalizator skutecznego używania znanych narzędzi.

W trakcie sesji Action Learning panują dwie fundamentalne reguły:

 1. Wszystkie stwierdzenia mogą być formułowane tylko w odpowiedzi na pytania. Pytanie może zadać każdy każdemu w dowolnym momencie. Jedno pytanie może wygenerować jedną odpowiedź lub wiele, może być zadane do jednej osoby lub kilku.
 2. Coach może interweniować w pracę zespołu zawsze wtedy, kiedy widzi możliwość do uczenia się grupy, czyli zwiększenia jakości jej pracy. Nie odnosi się merytorycznie do problemu, nie ocenia, nie sugeruje, ani nie kieruje pracą zespołu. Zamiast tego, obserwuje jego pracę i przerywa ją, aby zadać pytania, które prowadzą do ustalania zespołowych norm- krytycznego czynnika w jakości pracy zespołów.

Poza dwiema regułami wszystko jest dozwolone i zespół może korzystać ze wszystkich narzędzi i metod jakie tylko przyjdą mu do głowy. Action Learning stanowi platformę, na której zespół może skutecznie korzystać ze wszystkich dostępnych mu zasobów.


6 Komponentów Action Learning

 • PROBLEM LUB WYZWANIE

Zespoły Action Learning zawsze pracują nad realnymi problemami, wyzwaniami lub dylematami. Ważne by były one istotne dla zespołu lub organizacji, pilne i złożone- wymagające przełomowych rozwiązań, a nie tylko jednej, eksperckiej odpowiedzi.

 • GRUPA

Pracujemy zawsze w grupie 4-8 osób. Nie mniej niż 4 bo potrzebna jest energia i wymiana wypowiedzi. Nie więcej niż 8 bo możliwych wzajemnych odniesień zaczyna być wówczas zbyt dużo. Istotna jest różnorodność osób w grupie, która prowadzi do kreatywności i nietypowych rozwiązań.

 • PYTANIA

Posługujemy się pytaniami przede wszystkim z 3 powodów. Po pierwsze: eksplorują problem oraz pobudzają refleksję i kreatywność. Po drugie: sprawiają, że zespół jest skupiony na jednym, konkretnym problemie lub wyzwaniu. Po trzecie: umożliwiają ćwiczenie każdej wybranej umiejętności przywódczej, komunikacyjnej lub zespołowej.

 • UCZENIE SIĘ

Rozumiane jest jako nieustanne wyciąganie wniosków z podejmowanych działań i podnoszenie jakości pracy. Zachodzi na 3 poziomach: indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.

 • DZIAŁANIE

Odbywa się zarówno na sesjach jak i między nimi. Po każdym spotkaniu zespół podejmuje działania, z których potem może się uczyć, czyli świadomie wyciągać wnioski na przyszłość. Cechą szczególną Action Learning jest to, że zespół nie wypracowuje tylko rekomendacji i pomysłów, ale rozwiązania, które faktycznie mają zostać wdrożone. Taka odpowiedzialność prowadzi do głębokiego zaangażowania i wzrostu jakości współpracy w organizacji.

 • COACH

Częścią zespołu jest specjalnie przeszkolona osoba, która przede wszystkim dba o uczenie się. Obserwuje i zadaje pytania. Skłania zespół do refleksji zarówno nad sposobem w jaki rozwiązuje problem jak i nad działaniami i ćwiczeniem umiejętności przywódczych. Nadaje ton dyskusji, wspiera zespół w budowaniu norm, pilnuje czasu spotkania i jest modelem, przykładem lidera, który myśli systemowo i zadaje celne pytania.

Źródła: https://wialpoland.org/ Coaching, Action Learning – David Dotlich, Krystyna Weinstein-Fitzgerald

Powrót do strony: narzędzia coachingowe.


Zapraszam do współpracy i zapoznania się z moją ofertą usług coachingu.

Patrycja Kacprzyk

Skontaktuj się ze mną

“May you spend life with the people you love.”