Wielka Piątka

Czym jest Wielka Piątka (Big Five)?

Wielka piątka (ang. Big Five) – pięcioczynnikowy model osobowości autorstwa .aula Costy i Roberta McCrae obejmujący pięć czynników osobowości: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność.

👉neurotyczność (vs stałość emocjonalna) – odzwierciedlającą przystosowanie emocjonalne versus emocjonalne niezrównoważenie; skłonność do przeżywania negatywnych emocji (strachu, zmieszania, gniewu, poczucia winy) oraz podatność na stres psychologiczny.

👉ekstrawersja (vs introwersja) – która odnosi się do jakości i ilości interakcji społecznych oraz poziomu aktywności, energii, a także zdolności do doświadczania p.ozytywnych emocji.

👉otwartość na doświadczenie – wskazującą na tendencję do pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancję na nowość i ciekawość poznawczą.

👉ugodowość (vs antagonizm) – opisującą nastawienie do innych ludzi (pozytywne versus negatywne) przejawiające się w altruizmie versus antagonizmie.

👉sumienność (vs nieukierunkowanie) – która oddaje stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel.

Sprawdź jak to wygląda u Ciebie, czego jest więcej, czego mniej, co Cię zaskoczy ?

ENJOY

Co dalej i jak uzyskać wsparcie?

Jeśli potrzebujesz wsparcia w omówieniu i interpretacji wyników testu Wielkiej Piątki – Zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną.

Powrót do strony: narzędzia coachingowe.


Zapraszam do współpracy i zapoznania się z moją ofertą usług coachingu.

Patrycja Kacprzyk

Skontaktuj się ze mną

“May you spend life with the people you love.”