Psychotraumatologia

Zgodnie z nazwą, jest to obszar psychologii zajmujący się psychicznymi skutkami traumy.

Czym zatem jest trauma?
Często kojarzymy ją z  dużą katastrofą, bagatelizujemy jednak mniejsze zdarzenia, które zostają w naszym wnętrzu niczym cierń, powodując dyskomfort i nie pozwalając ruszyć do przodu.

Definicja traumy mówi, że jest to stan psychiczny lub fizyczny wywołany działaniem realnie zagrażających zdrowiu i/lub życiu czynników zewnętrznych (przyroda, ludzie), prowadzący do głębokich i długo utrzymujących się zmian w funkcjonowaniu człowieka, które wyrażają się w zaburzeniach fizycznych i psychicznych.

Co istotne, może to być wydarzenie jednorazowe, jak i złożone, składające się wielu sytuacji , w których doświadczyliśmy silnych, negatywnych emocji w związku z zagrożeniem.

Wyróżniamy kilka kategorii zdarzeń traumatycznych:

  • katastrofy naturalne: huragany, trzęsienia ziemi, powodzie;
  • zdarzenia spowodowane przez człowieka: wypadki lotnicze, drogowe, kolejowe i w pracy; pożary, katastrofy przemysłowe;
  • zdarzenia związane z przemocą: przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie, przemoc kryminalna (bezpośrednia przemoc fizyczna, gwałty, napady, rozboje),  przemoc strukturalnie zorganizowana (wojny, terroryzm).


Czy zatem dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym może skutkować traumą?
Czy mobbing w pracy możemy nazwać traumą?
Czy bycie świadkiem wypadku drogowego może skutkować traumą i spowodować lęk przed prowadzeniem pojazdów?
TAK.

Każda z tych sytuacji może zmienić nasze życie i powodować szereg dolegliwości fizycznych i psychicznych, zmieniając równocześnie nasz sposób funkcjonowania.

To właśnie psychotraumatolog pomaga zrozumieć mechanizmy następujące po przebytych urazach psychicznych/fizycznych oraz przepracować ich skutki. Z pomocy psychotraumatologa warto skorzystać zarówno po przeżyciu sytuacji bezpośrednio zagrażającej życiu, jak i w przypadku doświadczania sytuacji budzących lęk o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie.


W zależności od tego jaka będzie Twoja decyzja, nasze spotkania będzie odbywały się cykliczne lub sporadycznie 🙂

“Step with courage into the unknown.”